ဤဘေလာ့တြင္ ေရးသားထားေသာ စာတစ္ပုဒ္ကို ျဖစ္ေစ၊ စာတစ္ပိုဒ္ကို ျဖစ္ေစ၊ စာတစ္ေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးအရ မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ေနရာတြင္ မဆို ကူးယူေဖာ္ျပလိုပါက ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလုိဘဲ မည္သူမဆို ကိုးကားၫႊန္းဆို၍ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္ရွင္။

Thursday, September 20

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ စမ္းသပ္မႈ

စမ္းသပ္မႈေလးပါ ....... ကိုယ္ဟာဘယ္လို အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႔စိတ္ခံစားမႈ ေလးေတြေပါ့

1.You go through a jungle on a trip.Do you want to go alone or will you take some animals with you?Who are you going with?
A. a dog
B. a horse/a cow

C. an elephant

D. a tiger/a lion

2.You'll bring a bird too. Choose one.
A. a parrot
B. a bird that is both beautiful and small

C. an eagle/a falcon
D. a bird that is ugly and eats dead bodies

3. You'll see a house on the hill. So you go there and how do you want the door of that house?
A. opened

B. closed

4. In that house, there are 4 tables with different shapes and different kinds of food on: which one you'll choose and have your lunch?
A. a circle-shaped table

B. a square-shaped one

C. a hexagon-shaped one

D. a heart-shaped one

5. There are also the best wine, milk etc. How do you want the drink u like in the glass?
A. full

B. half
C. just a little


6. Hit a mirror by accident, broken, have a cut on your hand. What will you do to the piece of mirror?
A. clean them

B. just leave them

C. so angry that you jump and hide the pieces of mirror

7. Leave the house and find a place to relax. Where will you have a rest?
A. beside a lake filled with different types of waterlily, lovely golden fish

B. a stream that flows through verdant grasses
C. a waterfall with big stones around

8. A moment later, a golden deer, its eyes are lovely and innocent, it's skin is shinning under the bright sun. What are you doing?
A. just sit and look at cos it is beautiful

B. make to be friendly with it
C. think there's no one who belongs to it so take it.
D. shoot and eat it

အားလံုးေျဖၿပီးသြားရင္ ေအာက္မွာအေျဖေတြရွိပါတယ္ ကိုယ္ေရြးတဲ့ အေျဖ A B C D အလိုက္ ကုိယ္႔ကိုယ္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္..... မွန္တာမွားတာ အဓိကမထားဘဲ အပ်င္းေျပ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။

No.(1)
A. When you choose your life partner, you'll like faithful, tolerate, and love you.

B. useful for you, it means the one with wealth and power
C. older than you but the rest are same as answer B
D. the one who is bad for other but is brave for you and good on you.

No.(2)
A. the one who always says that 'I love You' and about how he cares for you

B. younger one/depend on you
C. clever, bright
D. the one that everyone dislike

No.(3)
A. do something when it's sure
B. like adventurous things


No.(4)
A. indecisive, your ambition is just ........

B. dutiful, decisive , sure
C. careless at work, your thinking is like tangent to a circle
D. always imagine instead of doing things

N0.(5)
A. have a lot of friends and all of them are friendly with you.
B. have friends those who are good to you and love others
C. don't want to have, first a little friendly with you

No.(6)
A.sympathetic, dislike fighting, thinks for others
B. do not feel angry for a long time, forget things easily, do not revenge.
C. an eye for an eye

No.(7)
A. you want calm, peaceful family

B. to be treated gently and fondly
C. alternative love, fight once but love once


No.(8)
A. just gaze cos it's beautiful

B. just find happiness but not have to (still faithful)
C. try to keep a second one D. think yourself


No comments:

Post a Comment

အခုလို အခ်ိန္ေပးၿပီး လာေရာက္ ဖတ္ရွဳတဲ႔ လူအားလံုး ကြန္မန္႔ ေပးသြားတဲ႔လူအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။ အေတြးအျမင္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ၊ ေႏြးေထြးစြာ ဖလွယ္ႏိုင္ပါတယ္ရွင္။